SiSo overziet de hele ICT-keten van aanschaf tot verantwoord hergebruik

Bij de aanschaf van hard- en software weten organisaties vaak heel goed wat ze willen. Dat geldt niet voor de afvoer (end of life) van ICT-apparatuur. Daardoor kunnen de kosten voor verwijdering onnodig hoog oplopen, sluit een ICT-migratie niet aan bij duurzame doelstellingen of komt gevoelige bedrijfsinformatie op straat te liggen.

SiSo neemt u al deze zorgen uit handen, door een totaaloplossing te bieden voor de cyclus van aanschaf tot verwijdering van afgeschreven of overtollige ICT-apparatuur. We zijn een ervaren schakel in dit hele proces. Alleen op die manier behoudt uw organisatie het overzicht op wat er werkelijk gebeurt met afgeschreven apparatuur.

Door onze geïntegreerde werkwijze kunnen we uw ICT-migratie(in de meeste gevallen) kostenneutraal uitvoeren. Maar daarmee plaatsen wij óók het verwijderen van apparatuur in breder, maatschappelijk perspectief. SiSo biedt oplossingen voor de grote vraagstukken waar overheid en bedrijfsleven momenteel naar zoeken in de transitie naar een duurzame samenleving.

Dat gaat verder dan alleen energiebesparing of CO2-reductie. Onze werkwijze sluit aan bij de huidige ontwikkeling waarin waardeketens opnieuw onder de loep worden genomen. De circulaire economie is erop gebaseerd waardevolle producten en grondstoffen te behouden en hergebruiken. De technologische industrie speelt daarbij een hoofdrol.

Bij SiSo geloven wij sterk dat we in de samenleving  niet langer in de bekende silo’s moeten opereren. Dat we veel efficiënter  kunnen werken door verschillende marktpartijen met elkaar te verbinden. Dit uitgangspunt is verweven in onze service en diensten.

SiSo staat aan de basis van deze duurzame transitie; onze aanpak bewijst al jaren dat daarmee economische én maatschappelijke winst te behalen valt. Dat doen we uiteraard samen met u, passend bij uw corporate doelstellingen en met behulp van tools die het hele proces inzichtelijk en transparant maken.

Onze tevreden klanten aan het woord

SiSo heeft een geweldige ICT-migratie uitgevoerd! Professioneel en accuraat.

Nederlandse Spoorwegen

SiSo heeft ons zeer goed bijgestaan in dit complexe migratieproject. Hun kennis van zaken heeft bijgedragen aan een succesvolle uitrol.

Friesland Campina Food

  • SiSo Nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze inspirerende nieuwsbrief


  • Video